Family Advisor Haluk Alacaklıoğlu

Call Today: +90-532-2316609

board-advisors

Aile Şirketi Danışmanı

ÇALIŞMALARIMDA ÇÖZÜM GETİRDİĞİM BAZI KONULAR:

 • Aile üyelerinin gerçek beklentileri nelerdir? Benzersiz, bilimsel ve tarafsız bir metodoloji aracılığıyla aile üyelerinin ve aile dinamiklerinin gerçek ve genellikle dile getirilmeyen beklentilerini, endişelerini, umutlarını, görüş farklılıklarını ve gündemlerini belirlemek; böylece doğru kurumsallaşmak için zemin hazırlamak
 • Gelecek nesli şirket ve varlıklara emaneti nasıl planlamalıyım?
 • Bir önceki nesilden devraldığımız işi sahiplenip yönetirken gücü ve yetkiyi nasıl paylaşmalıyız?
 • Aile büyüdükçe aile üyelerimizin istihdam politikası nasıl olmalıdır?
 • Sorumlulukları ve varlığı nasıl yöneteceğiz?
 • Ailemizin ve işimizin karar organlarında kimler, hangi kriterlere göre yer almalıdır?
 • AİLE ANAYASAMIZ: Bulunduğumuz gelişme seviyesinde ihtiyaçlarımıza en uygun tür hangisidir? Yol gösterici ilkelerimiz neler olmalıdır? • Uygun tüzükler, protokoller, istihdam ve ödüllendirme, çıkar çelişkilerini önleme vb. politikaları ile iş sahibi aile için özel olarak hazırlanmış, pratik ve kullanılabilir (teorik değil) bir Aile Şirketi Anayasası oluşturmak
 • “Pay Sahipleri Sözleşmemiz” hangi politikaları içermelidir?
 • İşimizin ve ailemizin iyiliği için dışarıdan evlilikle aileye katılanlara nasıl yaklaşmalıyız?
 • Ailemiz içinde ve işimizle “iletişimi” nasıl optimize edebiliriz?
 • Aile üyelerinin varlıklarımızı ve değerlerimizi en iyi şekilde sahiplenmesi ve yönetmesi için okul ötesinde gerçek eğitimin neleri içermeli ve nasıl yapılmalı?
 • Gelecek kuşağın kariyer planlamasını en iyi nasıl yönlendirebiliriz?
 • Aramızdaki olası ve gerçek çelişki ve çatışmaları en iyi nasıl adil bir şekilde yönetebiliriz?
 • Ayrılmak isteyen hissedarlara nasıl adil çözümler getirebiliriz?
 • Gerçek performans gösteren bir Yönetim Kurulu oluşturmak (bunun için lütfen Yönetim Kurulu Danışmanı  adresinde daha fazlasını okuyun)
 • Ailenin yalnızca işletme yönetiminden varlık yönetimi aşamasına geçmesine yardımcı olmak
 • Tüm önemli ilkeleri içeren gerekli “Hissedarlar Sözleşmesi İlkelerini” hazırlamak
 • Ailenin sosyal sorumluluk sahibi bir işletme sahibi olmasına yardımcı olmak
  …ve kurumsallaşma içinde birçok konu…