Family Advisor Haluk Alacaklıoğlu

Call Today: +90-532-2316609

board-advisors
family-advisor.com

Hakkımda Dr. Haluk Alacaklioglu

E-posta:  [email protected]
Telefon: +90-532-2316609

Haluk Alacaklıoğlu, Boğaziçi Üniversite’sinden lisans, Harvard Business School’ dan MBA derecesi ile mezun oldu ve daha sonra doktorasını (Kurumsal Yönetim ve Aile Şirketleri konusuyla) AUL, Londra’da yaptı. Kariyerine dünya çapında çok uluslu şirketlerde (P&G ve Philip Morris International) başladı, ABD, Avrupa ve Orta Doğu’da yönetici olarak çalıştı. Dünyada üst yönetici seçim ve değerlendirme konusunda lider danışmanlık kurumu (Egon Zehnder Int.) Yönetici Ortağı olarak iki yeni ofis kurdu ve on yılı aşkın bir süredir tüm dünyada yüzlerce uluslararası şirkete üst düzey yöneticilerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda hizmet verdi.

2000 yılında, kendi danışmanlık kurumu Family Business Governance, LLP’ yi (FBG) kurarak aile hissedarlı şirketlerle çalışmalara başladı. Haluk bu birikimleriyle aile şirketlerinin üyeleri eğitmek ve onlara kurumsallaşmanın en iyi uygulamalarını aktarmak amacıyla Boston Family Business Academy™’ yi (BFBA) kurdu. Ayrıca yönetim kurulu danışmanı ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan ve şirketlere Kurullarının etkinliğini artırmalarında yardımcı olan Board Advisor®’ın sahibidir.

Haluk hem halka açık şirketlerin hem de aile şirketlerinin yönetim kurullarına danışmanlık yaparak uzmanlaştı. Beş kıtada farklı geçmişlere, kültürlere, dini inançlara sahip yüzlerce iş ailesiyle çalışma fırsatı buldu. Uzmanlıkları arasında aile şirketleri anayasa ve protokolleri ve hissedarlar anlaşmaları ; devir planlaması, genç nesilleri hazırlama, kurumsallaşmada uygulamalar ve etkin yönetim kurulları oluşturup yönlendirme gibi aile şirketlerinin sürdürülebilirliği için kilit uygulamalar ve strateji konuları bulunmakta.

Misyonu, kendi sözleriyle:

Benim sarsılmaz inancım;“Aile şirketlerimiz ekonominin temel direği ve lokomotifidir. Onları kurumsallaştırıp güçlendirdikçe ülkemizin refahı artacak, ekonomik gelişme, dengeli gelir dağılımı, bireysel mutluluk ve istihdam getirecektir. Ben kariyerimi bu yola adamaktan ve şirket sahibi ailelere destek olmaktan büyük haz duymaktayım.”

Profesyonel çalışmalarının yanı sıra, “şeffaf ve başarılı kurumsal yönetimin” teşvik edilmesi için birçok girişime liderlik etmektedir. 2002 yılında Türkiye’nin ilk ve halen tek bağımsız Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) kurulmasına öncülük etti ve derneğin Kurucu Başkanı seçildi. 2018 yılında yine Kurucu Başkan olarak Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği’nin (YÜD) kurulmasına öncülük etti. Family Business Network (FBN) in bölgesel ayağı Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) in kurulmasına öncülük etti. Basın ve medya tarafından “Aile Şirketlerinin Anayasa Profesörü” olarak nitelendirildi.

Haluk, aile ve şirketlerle bire bir profesyonel çalışmalarının ötesinde Harvard Business School Case Study System tarafından “Eğitim uzmanı” olarak tanımlandı. seminerler ve çalıştaylar, vaka çalışmaları vermektedir. Bu bağlamda pek çok sanayi ve ticaret odası, önde gelen uluslararası özel ve yatırım bankaları, Avrupa Bankası, CIPE gibi küresel kuruluşlar, Family Business Network, TAIDER, Family Firm Institute, USA, ve Campden gibi kurumlara Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Hindistan, Güney Afrika dahil bir çok yerde seminer ve çalıştaylar sunmakta.