Family Advisor Haluk Alacaklıoğlu

Call Today: +90-532-2316609

board-advisors
Aile Şirketi Danışmanı

Hissedarlık Sözleşmesi İlkelerinin Oluşturulması

Bir “Hissedarlar veya Sahipler Sözleşmesi” hazırlamak, herhangi bir kanuni yargı bölgesinde aile şirketi protokollerinin yasal olarak en bağlayıcı belgelerinden biridir. Bir aile şirketinin hayatında herhangi bir zamanda ortaya çıkabilecek bir dizi konuyu açıklığa kavuşturmak için, tercihen kurucular hala hayattayken en erken zamanda yapılmalıdır: Hissedarlık, hisselerin devri ilkeleri, alım-satım sözleşmeleri, hisselerin aile dışı yabancılara devredilmesinde olası kısıtlamalar, hisse fiyatının değerlendirilmesi (halka açık olmayanlar için) ve diğer hissedarlık konuları…

Bu problemler tüm politikaların potansiyel olarak en çok kişisel çıkarlara dokunanlarıdır.

Bu tür yüzlerce anlaşmadan edindiğimiz tecrübeye dayanarak en iyi yol, öncelikle bunları deneyimli bir aile şirketi danışmanı eşliğinde bir Aile Şirket Anayasası kapsamında “mutabık kalınan ilkeler” olarak hazırlamaktır.

Ardından, bu “fikir birliğince kabul edilen ilkeler” in uygun yargı alanının yasal jargonunda formüle edilmesi kolayca ve uzun süreçlere maruz kalmadan sağlanabilir. Bu şekilde tüm aile üyeleri konuları, bu anlaşma çok teknik bir hukuki terminolojiye dönüşmeden önce açıkça anlarlar.

Müşterilerimle başarmayı hedeflediğim şey budur.

Kısa bir belgede, bu hayati politikanın ana ilkelerini açık ve anlaşılır terimlerle özetliyoruz, yukarıda ana hatlarıyla verilen tüm soruları ve daha fazlasını yanıtlıyoruz.