Family Advisor Haluk Alacaklıoğlu

Call Today: +90-532-2316609

board-advisors
Aile Şirketi Danışmanı

Aile Bireyleri ve Şirket İçin Adil Bir “Ödüllendirme ve Dağıtım Sistemi” Oluşturma

Bu muhtemelen aile şirketlerinin en kaçınılan sorun alanlarından biridir! Çekişmeler, kıskançlık, çıkar çatışmaları, adaletsizlik, aile ilişkilerine zarar verme ve daha da kötüsü, işe zarar verme sorunları, işin içindeki ve dışındaki aile üyelerinin ödüllendirilmelerinde gelişigüzel ve haksız uygulamalardan kaynaklanabilir. Bu konuda bir dizi araştırma var.

Adil ve sürdürülebilir bir ücretlendirme sistemi kurmak, çoğu aile şirketi liderinin yanlış bir şekilde varsaydığı gibi, tüm aile üyeleri için “eşitlik” anlamına gelmeyebilir! Başarılı bir iş, iyi kurulmuş “performansa dayalı” bir izleme ve ödüllendirme sistemi gerektirir. Ancak bir ailenin kendi üyelerinin gerçek performansını ve katkısını tarafsız ve doğru olarak değerlendirmesi pratikte imkansızdır.

Uzun vadede hem aile bireylerinin sistemden adil bir şekilde ödüllendirilmeleri için hem de aynı zamanda ortak çıkarları olan şirketlerinin korunması için gerekli sistem ve yöntemleri oluşturmaktayım. Bunları yaparken yalnızca kurumsallaşma deneyimlerimi değil daha önceki 10 yıllık uluslararası stratejik yönetici kaynakları danışmanlık deneyimlerimi de kullanmaktayım.