Family Advisor Haluk Alacaklıoğlu

Call Today: +90-532-2316609

board-advisors
Yönetim Kurulu Danışmanı

Etkin Yönetim Kurulu Kurulup İşletme

Burada, hissedarlara doğrudan şu adımlarla destek oluyorum:

  • Yönetim Kurulunuzun somut olarak misyon ve hedeflerini tanımlama
  • Şirketiniz için en uygun kurulu oluşturun (dünyada aile şirketleri tarafından kullanılan farklı tipler arasında)
  • İşinizin, sektörünüzün, rekabetinizin, siyasi ve ekonomik ortamınızın vb. karmaşıklıklarına (veya basitliklerine) ve CEO/GM’nin statüsüne göre hedefleri doğru belirleme
  • Gerçek şirket performansınızı, Yönetim seviyesinde olamayan ayrıntılar, uzun, karmaşık sunumlar arasında kaybolmadan etkili bir şekilde ölçmek için gerekli verileri (oran analizi ve tekniklerini kullanarak) oluşturma.
  • Böylece yönetim kurulunda şirket ve icranın gerçek performansını şeffaf ve net bir şekilde görüp değerlendirme
  • Yönetim Kurulu’nun icra ekibiyle işbirliği ve denetimi için doğru stratejileri tanımlama.

Bu adımdan sonra size şu konularda yardımcı oluyorum:

– yönetim kurulu ekibiniz için en uygun üye profili tanımlama:

  • Aile hissedar üyeleri- aile üyesi olmayanlar,
  • Gerekli yetkinlikler
  • Yönetim kurulunu güçlendirecek bağımsız üyeler.

Bağımsız akademik araştırmaların ortaya koyduğu önemli bir gerçek :

Bağımsız Üyeler Yönetim Kurulunun Etkinliğini Artırmakta

“Araştırmalara göre, yönetim kurullarında bağımsız üyelere sahip aile şirketleri, diğerlerine oranla çok daha yüksek düzeyde etkinliğe sahiptir. Bu etkinlik bağımsız temsil miktarıyla artmakta. (Pendergast, Jennifer, John Ward, and Stephanie Brun de Pontet)”

 Yönetim Kurulu yapısına göre kurullarının etkinliği ve başarısını değerlendiren üyelerin yüzdesi