Family Advisor Haluk Alacaklıoğlu

Call Today: +90-532-2316609

board-advisors
Boston Aile İşletmeleri Akademisi

PROGRAM 3: AİLE ŞİRKETİNİZ İÇİN EN İYİ YÖNETIM KURULU SERTİFİKA PROGRAMI

Bu yüksek derece etkileşimli program, katılımcıları ilgi çekici içerik, akran tartışmaları ve gerçek dünya vaka incelemeleri yoluyla geliştirmeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Amacı, yöneticilerin performansını güçlendirmek ve hem şimdiki hem de gelecekteki yönetim kurulu üyeleri ve başkanlarının gelişmesine yardımcı olmaktır. Katılımcılar ayrıca, yönetim kurullarında deneyimli uzman eğitimciler tarafından desteklenen bir ortamda diğer şirketlerin deneyimlerinden de öğreneceklerdir.

KATILIMCILAR ŞUNLARA ODAKLANACAK:

 • Bir aile şirketinde yönetim kurulunun rolü (danışman veya mütevelli)
 • Yönetim kurulunun aile ve yönetimle ilişkisi de dahil olmak üzere etkili yönetim kurulu işlevi
 • Aile yöneticilerinin, bağımsızların, başkanın ve komitelerin işlev ve değeri ve onlardan kurumsal süreçte nasıl yararlanılacağı
 • Bir aile kurul üyesini yönetim kurulunda etkili kılan (ya da engelleyen) davranışlar
 • Aile kurul üyelerinin sahip olması ve/veya geliştirmesi gereken temel beceri ve bilgiler
 • Aile yöneticilerinin yaşadığı bu göreve özgün stres noktaları ve sorunları anlamak

İster bir şirket ister şirketler portföyü ister holding şirketi veya aile ofisi olsun, aile şirketinizin kurumsal yönetim sistemi bu programın ana konusunu oluşturur.

HİSSEDARLARIN YÖNETİM KURULLARININ GETİREBİLECEĞİ ARTI DEĞERİ NASIL EN ÜST DÜZEYE ÇIKARABİLECEKLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARI ELE ALIYORUZ:

 • Şirketinize en uygun kurumsal yönetim tasarımı: Farklı kurul türleri nelerdir ve sizin aile şirketiniz için en uygunu hangisidir? Operasyonel şirketler, yatırım şirketleri, aile ofisi ve holding şirketi için uygun modeller
 • Yönetim kurulunuzun somut misyonu ve rolü: Bir aile şirketinin gelişiminin farklı aşamalarında kurulun değişen görevleri nelerdir?
 • Etkin bir yönetim kurulu nasıl yapılandırılır, oluşturulur, yönetilir?
 • Kurul performansı: Bir kurulun etkinliği nasıl değerlendirilir ve güçlendirilir?
 • Bireysel Etki: Bireyler yönetim kuruluna nasıl daha etkin bir şekilde katkıda bulunabilir? Yönetim kurulunda hizmet vermeye veya liderlik etmeye nasıl hazırlanır?

AYRINTILI OLARAK, BU PROGRAM, SAHİPLERİNİN KURULLARININ ARTI DEĞERİNİ NASIL ARTTIRABİLECEKLERİYLE İLGİLİ AŞAĞIDAKİ KONULARI ARAŞTIRIR:

 • Bir kurul sahiplerine neler sağlar ve yeni sarsıcı / zorlayıcı ekonominin güçlüklerini aşmak için yönetim kurulunun ihtiyaç duyduğu şeyler
 • Yönetim kurulu, aile şirketinin gelecek vizyonuyla nasıl yeniden bağlantı kurar ve onu destekler?
 • Gelecek neslin başarılı yönetim kurulu üyeleri olabilmesi için yetiştirilmesi
 • Kurul ile aile yönetişimi arasındaki kritik ilişki ve koordinasyon
 • İyi bir kurulun temel görevleri
 • Kurulun rekabet avantajı elde etme ve inovasyon gündemini etkinleştirme sorumlulukları
 • Yönetim kurulunun kurumsal strateji ve yetenek gelişimini entegre etmedeki rolü
 • Doğru bağımsız yönetim kurulu üyelerini seçme, ücretlendirme ve onlardan en yüksek katkıyı alma
 • Ezber bozucu bir ortamda Yönetim Kurulu Başkanı veya İcra Başkanının değişen rolleri
 • Etkili yönetim kurulu gündemleri, iyi bir yönetim kurulu toplantılarının neler başardığı ve yönetim kurulunun toplantılar arasındaki rolü
 • Yönetim kurulunun performansının değerlendirilmesi

BİREYSEL EYLEM PLANLARI

Program boyunca, her ekip kendi aile şirketinin yönetim kurulu için bir eylem planı geliştirir. Yönetim kurulu üyesi olarak herkes kendi mesleki gelişimi için eğitimcilerin rehberliğinde bir eylem planı geliştirir.

KİM KATILMALI:

Hissedarlar, Yönetim Kurulu Üyeleri,

Bir Aile Kurulunun ilkelerini öğrenmek ve kendilerini gelecekteki kurul atamalarına hazırlamak isteyen aile üyeleri
Kilit üst düzey yöneticiler (katılan aile üyeleriyle birlikte)