Family Advisor Haluk Alacaklıoğlu

Call Today: +90-532-2316609

board-advisors
Yönetim Kurulu Danışmanı

Yönetim Kurulu Performans Değerlendirmesi

Yönetim kurulu,” şirketinizin beyni” olarak performansında en önemli rolü oynar.

Ama önce dürüst ve bağımsız olarak şunları oluşturmalısınız: Yönetim kurulunuz “gerçek” bir kurul mu yoksa yalnızca “formalite icabı” mı?

Aile şirketlerinin büyük çoğunluğu çoğu, bir yönetim kurulu olarak asgarisini yaparak “icra kurulundan” ayrı olması gereken bu organdan gelebilecek en önemli yararlardan faydalanmazlar.

Burada mevcut Kurulunuzun gerçek performansını değerlendirmenize ve onu her açıdan ileriye taşımanıza (yapısı, misyonu, uygulamaları, gündem belirleme, toplantı dinamikleri yönetimi, liderlik) yardımcı oluyorum …

Araştırmalara göre, doğru bir şekilde öz değerlendirme yapmak neredeyse imkansızdır. 30 yılı aşkın deneyime dayanan, zaman içinde test edilmiş bir metodoloji kullanarak, kurulun mevcut güçlü yanlarının ve iyileştirme ihtiyaçlarının gerçek bir değerlendirmesini yapıyoruz.

Bu, Başkanın ve hissedarların yönetim kurullarına yeni bir dinamizm kazandırmalarına son derece yardımcı olmakta.