Family Advisor Haluk Alacaklıoğlu

Call Today: +90-532-2316609

board-advisors
Yönetim Kurulu Danışmanı

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği

Şirketlerde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2000 den beri görev alarak kendi birikim ve yetkinliklerim doğrultusunda (“Hakkımda” bölümüne bakınız) şu katkıları yapmaktayım:
I. Grup İcra Başkanına destek: Genel Müdür (GM)/ İcra Başkanı (İB)nın icrada karşılaştığı ana stratejik (gündelik ve operasyonel konular dışında) konularda değişik görüş, düşünce, tavsiye ve yöntemlerle destek olmak.

II. Denetim, Kontrol, Performans: Şirketin ve idarecilerin performansını değerlendirmesine katkıda bulunmak; bütçe planının uygulanmasını ve sonuçları irdelemek. Yürütmeyle ilgili sorgulamak. Kurumsal politika ve kurallara uygunluğu denetlemek

III. Stratejik Organizasyon ve Lider Yönetim Kaynakları: Üst yöneticileri seçilmesinde destek vermek. Alternatif görüş oluşturmak. Ödüllendirme ve performans sistemlerinin doğru kurulması ve çalışmasında etkin olmak.

IV. Haleflik Planlaması: Hem İcra başkanı (CEO; GM…) hem de Yönetim Kurulu için gerekli haleflik ve devir planlamasını yapıp, eğitim ve uygulamayı sağlamak. Bu bağlamda Genç Kuşak (Ve sonrası) için İnsan Kaynaklarının kariyer planlamasını denetleyip gerekli yönlendirmelerde bulunmak.

V. Strateji ve yatırımlar: Hissedarların vizyonuna göre gelecekteki takip edilecek yolla ilgili tartışma, planlama, icraatı yönlendirme, açık hedefler belirleme…
Yatırım ve büyüme (küçülme) kararları vermek: Yeni ürün, sektör, coğrafi genişleme kararları vermek. Uzun dönemli stratejiyi oluşturmak